Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a
tel.: 22 535 83 18, fax: 22 535 83 22, e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl,
NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 105464, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy.
Kapitał zakładowy 4.870.300 PLN.

redNet Media Sp. z o.o., Siedziba Spółki - oddział Warszawa
, 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 129B,
tel.: (+48 22) 31 87 200, fax: (+48 22) 31 87 210, e-mail: biuro@rednetmedia.pl
NIP: 632-19-28-737, KRS: Sąd Rejonowy w Warszawie Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy nr 0000276728, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, Prezes zarządu: Magdalena Serwatko