Przedmioty
wybierz
 • 0wybierz
 • 18Chemia
 • 17Fizyka
 • 20Język polski
 • 16Matematyka
Poziom
wybierz
 • 0wybierz
 • 1I Gimnazjum
 • 2II Gimnazjum
 • 3III Gimnazjum
 • 4I Liceum
 • 5II Liceum
 • 6III Liceum
Zagadnienie
 > Strona główna > Sprawdź się > Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres e-mail.

Reklama

Test: Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.

Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym. / Fizyka / Pole magnetyczne

1. W stałym jednorodnym polu magnetycznym:

2. Siła Lorentza w stałym jednorodnym polu magnetycznym pełni rolę:

3. Wiązka elektronów porusza się w stałym, jednorodnym magnetycznym. Zwrot wektora prędkości elektronów w wiązce jest taki sam jak zwrot linii pola magnetycznego. W związku z tym:

4. Zwrot wektora siły Lorentza wyznaczamy za pomocą:

5. Wektor siły Lorentza jest zawsze prostopadły:

6. W stałym jednorodnym polu magnetycznym, przyspieszenie cząstki naładowanej poruszającym się w tym polu:

7. Wektor prędkości cząstki naładowanej, która porusza się pod pewnym kątem, w stałym jednorodnym polu magnetycznym, możemy rozłożyć na składowe: równoległą i prostopadłą do linii pola. Z która składową związana jest siła Lorentza?

8. Zaobserwowano odchylenie wiązki elektronów w stałym jednorodnym polu magnetycznym między dwoma magnesami. Zamiana biegunów magnesów tworzących to pole:

9. Tor ruchu cząstki naładowanej poruszającej się pod pewnym kątem do linii, ma kształt

10. Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym, jest złożeniem dwóch ruchów:

« Powrót do listy testów